Skal uddannelser indrettes efter den digitale tidsalder?

Der foregår en intens digitalisering verden over, som ikke er set før. Alt bliver digitalt i stedet for analogt, brevene er blevet erstattet af e-mails, shopping ture foregår online, notesbøgerne er for længst skiftet ud med computere. Derudover er der et kæmpe marked indenfor det digitale, der skal udnyttes for at have relevans og for at opnå vækst. Derfor er det et godt spørgsmål at stille, om hvorvidt uddannelser generelt skal indeholde et større digitalt fokus.

Fra analog til digital

Den analoge tid er forældet og den digitale har taget over. Også i uddannelsessystemerne er det analoge skiftet ud med det digitale. Der er ingen kæmpe fjernsyn, der skal rulles ind i undervisningslokalerne mere og ikke tusindvis af notesbøger man skal holde styr. Der er heller ikke fem forskellige, der skal deles om én computer mere, men nu har alle deres egen. Det er endda også påkrævet de fleste steder, at man skal have sin egen bærbare computer med. Det hele foregår enten på en tablet, en computer eller et smartboard. Der har været en naturlig overgang og en relevant indslusning af de digitale teknologier, derfor er det også relevant for uddannelserne, både ungdoms- og universitetsuddannelser, at inddrage en generel læring omkring digitale teknologier i de forskellige uddannelsesforløb.

Muligheder indenfor den digitale verden

Digitaliseringen og den medfølgende teknologi spiller allerede en kæmpe rolle i vores samfund og på det internationale plan. Derudover vil det kun i stigende grad komme til at spille en større rolle i fremtiden. Digitalisering er en afgørende ressource for både fremtidens økonomiske vækst, velstanden og vores velfærd. Derfor kommer der til at være (og er allerede) et kæmpe marked for de digitale teknologier. Det er dertil vigtigt at uddanne folk derefter, dog stadig også i de andre fag, da der kommer til at være brug for arbejdskraft til disse områder. Hertil er det vigtigt at være forberedte på denne stigende udvikling.

Uddannelsesformer der er relevante

Digitale kompetencer er vigtige at have, selvom man ikke nødvendigvis er i gang med en uddannelse, der omhandler IT eller lignende. Så vigtige i dagens samfund at der er blevet og bliver talt om digitale tiltag i det politiske miljø. Unge skal igennem en uddannelse, der er med til at udfordre dem men også at danne dem, sådan så de er klar til fremtiden. Fremtiden er jo helt klart digital, så dette indebærer altså også, at kunne begå sig og fungere i et digitalt miljø. Derudover er universitetsuddannelserne også i fokus. Her kræves der også et større fokus på indarbejdelse af digitale kompetencer og teknologiforståelse. 

Hos International Business College lægges der et kæmpe fokus på det digitale i deres uddannelser. Deres tre indsatsområder består af at være innovative, at være internationale og at være digitale. De tre områder er med til at imødekomme den udvikling, der foregår omkring os og derfor også de kompetencekrav det stiller til studerende i dagens samfund. IBC vil blandt andet bruge den digitale verden til at gøre deres elever og undervisere dygtigere og derudover har de et fokus på at indføre deres elever i teknologier, muligheder og dilemmaer, der uden tvivl er aspekter i den digitale verden, vi lever i.

Hvorfor er det vigtigt?

Indføringen af en mere fast læring omkring de digitale teknologier i uddannelserne, er vigtigt fordi denne udvikling vi har oplevet og stadig oplever, ikke stopper foreløbig. Udviklingen vil faktisk kun fortsætte og kun blive mere og mere digitalt orienteret. Derfor er det super vigtigt at have generelle evner og almen dannelse indenfor det digitale. Dette vil ruste hele befolkningen til at kunne begå sig i det højt digitaliserede samfund. Derudover vil der som sagt både komme til at være arbejde til det digitalt uddannede folk, men også en mulighed for at indtage det internationale marked i højere grad. Jo flere uddannede der er til det, jo bedre kan det internationale marked indtages og bidrages til.

Ingen kommentarer.

Skriv et svar